Domini Públic de Roger Bernat

“Aquest és el treball realitzat per Roger Bernat amb els alumnes d’escenificació de l’escola Eòlia. L’experiència parteix de la possibilitat de prescindir de l’actor com a punt central de l’espectacle i deixar el públic com a únic narrador. No es tracta de convertir l’espectador en actor, sinó d’atendre el grup. Cadascú crea la seva pròpia ficció sense necessitat de mostrar-se com a individu en un escenari que té tants actors com espectadors assisteixen a la representació.”

Domini Públic de Roger Bernat.

Cicle Radicals Lliure. Teatre Lliure, Barcelona.

Espai Lliure, 10, 13, 19 y 24 de abril, 3 y 4 de mayo.

Anuncios